KONTAKT

Witamy w Instytucie Audytu Mediowego.

 

Jesteśmy najstarszą i największą firmą zajmującą się kontrolą i optymalizacją wydatków na reklamę w mediach, czyli szeroko rozumianym audytem mediowym.

 

Pomagamy Reklamodawcom znacząco obniżyć koszty promocji i reklamy produktów poprawiając ich wynikową rentowność.

 

Instytut Audytu Mediowego został założony w 2004 roku przez czterech byłych dyrektorów z największych sieciowych domów mediowych i agencji, którzy od kilkunastu lat pracują jako audytorzy mediowi w IAM.

 

Instytut Audtu Mediowego to 100% polskiego kapitału połączonego z wieloletnim i największym na rynku doświadczeniem.

 

IAM nigdy nie świadczył usług dla domów mediowych i mediów oraz nie jest powiązany kapitałowo, ani osobowo z domami mediowymi lub właścicielami mediów. Dzięki temu ekspertyzy otrzymywane przez Klientów IAM są w 100% niezależne, wiarygodne i obiektywne.

 

 

 

 

 

Czym siĘ zajmujemy?

 

 

Benchmarking cenowo-jakościowy w mediach offline i online pozwoli odpowiedzieć Ci na następujące pytania:

 

  • Ile naprawdę kosztują media, które kupuję? Jaka jest ich aktualna wartość?
  • Czy płacę więcej, mniej, a może tyle samo ile wynosi średnia cena na rynku?
  • Jeżeli płacę więcej, to dlaczego? Czy mogę płacić mniej i jak to zrobić?
  • Jeżeli płacę mniej, to dlaczego? Czy niski koszt nie jest związany z niską jakością mojej kampanii?
  • Czy otrzymuję wszystkie należne mi zniżki, rabaty, dyskonta i inne należne mi świadczenia?

 

Ustalanie i negocjowanie rocznych cen mediów z domem mediowym,

 

umożliwiające porównanie warunków, na jakich dom mediowy zamierza realizować kampanie z benchmarkiem i w razie potrzeby je negocjować celem ich poprawy.

 

Bieżąca optymalizacja kampanii mediowych offline i online.

 

Dzięki wieloletniemu współtworzeniu i realizacji strategii mediowych dla największych marek na rynku optymalizujemy kampanie jakościowo i strategicznie w trosce o najwyższą jakość kupowanych mediów przy jednoczesnym obniżaniu ich kosztów.

 

Audyt ex-post we wszystkich rodzajach mediów

 

pozwala spojrzeć na historyczne kampanie i przekonać się, czy przeszłe działania mogły być przeprowadzone lepiej, taniej i bardziej efektywnie.

 

Przetarg na wybór domu mediowego (offline/online) lub agencji online

 

to proces, dzięki któremu Klienci mają możliwość wyboru najlepszej dla siebie oferty. Rozwiązania stosowane przez IAM są unikalne na rynku i pozwalają ocenić wszystkie obszary pracy domu mediowego.

 

Doradztwo strategiczne.

 

Jako najbardziej doświadczony zespół audytorów na polskim rynku reklamy, chętnie wyrażamy swoją opinię na temat strategii mediowych.

 

Opracowanie i wdrożenie procesu współpracy z domem mediowym

 

pozwala na wprowadzenie optymalnych, najbardziej adekwatnych narzędzi bieżącej kontroli i oceny pracy domu mediowego

 

Kontrakt mediowy

 

obejmuje doradztwo przy negocjowaniu optymalnych zapisów w umowie z domem mediowym, adekwatnych do potrzeb Reklamodawcy i bieżącej sytuacji rynkowej.

 

 

Naszymi klientami

 

są głównie międzynarodowe korporacje, ale również polskie firmy będące często liderami w swoich kategoriach produktowych, wśród których są również najwięksi reklamodawcy na polskim rynku, którzy korzystają z naszego wieloletniego doświadczenia w mediach offline i online.

 

Mamy doświadczenie w pracy dla wszystkich największych branż, kategorii produktowych i najróżniejszych grup docelowych.

Łącznie od początku istnienia nasi Klienci powierzyli nam ponad tysiąc projektów audytorskich i konsultingowych, ponad 150 przetargów na wybór domu mediowego (w tym również na rynkach zagranicznych), kilkaset projektów negocjacyjnych i wiele innych.

 

Od początku istnienia firmy dzięki pracy IAM nasi Klienci poprawili efektywność zakupu mediów w swoich kampaniach o łączną wartość kilkuset milionów złotych.

 

Średni czas współpracy IAM ze swoimi obecnymi Klientami wynosi 8 lat. Dziękujemy za zaufanie.

 

 

Klienci o IAM

 

„Dzięki pracy IAM miałam możliwość pozyskania dodatkowych wysokich oszczędności.”

 

„Zawsze jestesmy obslugiwani przez doświadczony zespół partnerów IAM, a nie przez juniorów"

 

„IAM ma jasne projektowe zasady rozliczeń, a ich praca po prostu się opłaca.”

 

„Szczególnie cenię myślenie strategiczne partnerów IAM. Dzięki temu mam drugą opinię i po prostu lepsze plany mediowe.”

 

„Ich odniesienia rynkowe są transparentne i przede wszystkim mają pokrycie w rzeczywistości.”

 

„Sądzę, że niezależność, brak powiązań z domami mediowymi i mediami, to bardzo ważne atuty IAM, których nie wolno ignorować decydując się na współpracę z audytorem”

 

 

 

Oferty pracy

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w IAM, prosimy prześlij swoje CV.

 

 

 

 

 

Instytut Audytu Mediowego

Warszawskie Centrum Finansowe

Ul. Emilii Plater 53